Kurser

Kunskap ger trygghet!

Alla som rör sig till sjöss behöver kunskap: trafikregler, hur man navigerar, miljöhänsyn och sjösäkerhet.
Den nya tekniken i form av exempelvis satellitnavigatorer och kommunikationshjälpmedel är till stor hjälp men de minskar inte kraven på kunskap – snarare tvärtom.
Här kommer Navis och Finlands Navigationsförbund in i bilden.
På våra skärgårdsskepparkurser kan man skaffa sig grundkunskaperna och sedan bygga på med kustskeppar- och högsjöskepparkurserna . Varje delkurs avslutas med en examen enligt Navigationsförbundets krav.

 Skärgårds-, kust- och högsjöskepparkurserna kan betecknas som utbildningens ”flaggskepp”. De hålls för vårt vidkommande dels på Arbetarinstitutet, ARBIS, dels arrangerade av Navis på föreningsnivå.

Utöver de ovan uppräknade kan bl.a. kurser i tidvattennavigering och flaggsignalering arrangeras då tillräcklig efterfrågan på sådana föreligger.